1. אפלטון - האפולוגיה של סוקרטס

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
מאמר על האפולוגיה של סוקרטס - שלמה ויינברג  63k גירסה 3 11 בדצמ׳ 2009, 9:14 שלמה ויינברג
ċ

הצג
  19 בדצמ׳ 2009, 7:36 שלמה ויינברג
ċ

הצג
  19 בדצמ׳ 2009, 7:34 שלמה ויינברג
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס - עמ' 2  289k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 9:26 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס- עמ' 3  283k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 9:27 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס- עמ' 4  287k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 9:28 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 5  285k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:27 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפווגיה של סוקרטס עמ' 6  246k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:27 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 7  276k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:28 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 8  254k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:29 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 9  294k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:30 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 10  290k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:30 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 11  298k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:31 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 12  279k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:32 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 13  283k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:33 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולגיה של סוקרטס עמ' 14  273k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:34 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 15  284k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:34 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 16  285k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:36 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 17  286k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:36 שלמה ויינברג
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס - עמ' 1   281k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 9:25 שלמה ויינברג
Comments