1. אפלטון - האפולוגיה של סוקרטס

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
מאמר על האפולוגיה של סוקרטס - שלמה ויינברג  63k גירסה 3 11 בדצמ׳ 2009, 9:14 דבורה דבורה
ċ

הצג
  19 בדצמ׳ 2009, 7:36 דבורה דבורה
ċ

הצג
  19 בדצמ׳ 2009, 7:34 דבורה דבורה
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס - עמ' 2  289k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 9:26 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס- עמ' 3  283k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 9:27 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס- עמ' 4  287k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 9:28 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 5  285k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:27 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפווגיה של סוקרטס עמ' 6  246k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:27 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 7  276k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:28 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 8  254k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:29 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 9  294k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:30 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 10  290k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:30 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 11  298k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:31 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 12  279k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:32 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 13  283k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:33 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולגיה של סוקרטס עמ' 14  273k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:34 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 15  284k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:34 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 16  285k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:36 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס עמ' 17  286k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 10:36 דבורה דבורה
ą

הצג הורד
דיאלוג אפולוגיה של סוקרטס - עמ' 1   281k גירסה 2 11 בדצמ׳ 2009, 9:25 דבורה דבורה
Comments